Anslag/bevis: Kommunrevisionen 2020-08-24

Kommunrevisionen 2020-08-27

Organ

Kommunrevisionen 2020-08-27

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

1

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-09-03

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-09-24

Förvaringsplats för anslag/bevis

Revisionskontoret, Stora Södergatan 47

Sekreterare

Emmy Lundblad