Anslag: Byggnadsnämndens arbtesutskott 2020-10-01

Protokoll

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Paragrafer

§ 40-46

Period när anslaget finns publicerat

2020-10-19 till 2020-11-10

Förvaringsplats för anslag /bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones