Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden 2020-08-26

Barn- och skolnämndens sammanträde den 26 augusti 2020.

Organ
Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Paragrafer
§§ 91-96

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2020-09-03

Datum då anslag/bevis tas ned
2020-09-25

Förvaringsplats för anslag/bevis
Skolkontoret, Stora Södergatan 49

Sekreterare
Linda Abrahamsson