Anslag: Utbildningsnämnden 2020-10-14

Protokoll som justerats från utbildningsnämndens möte 2020-10-14

Beslutande organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-14

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 21

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-13 till 2020-12-04

Förvaringsplats för anslag
Utbildningskansliet, Stora Södergatan 47, Lund

Sekreterare
Salah Ebrahimsson

Kontakta utbildningsförvaltningen