Anslag: Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-03

Protokollet från vård- och omsorgsnämnden är nu justerat.

Beslutande organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-03

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 80-83 och 85-94

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-13 till 2020-12-04

Förvaringsplats för anslag
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare
Helena Falk