Anslag: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-17

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-17

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 1-8

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-23 till 2021-03-18

Förvaringsplats för potokollet
Vård- och omsorgsnämnden, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk