Anslag: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-11-18

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Beslutande organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-18

Paragrafer
55-61

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-20 till 2020-12-14

Förvaringsplats för anslag
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare
Helena Falk

Kontakta nämnden