Anslag: Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-02

Protokollet från nämndens sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-02

Paragrafer i protokollet som justerats
 § 1–9 och 11–14 (varav § 10 omedelbart justerad)

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-12 till 2021-03-08

Förvaringsplats för anslag/bevis
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 2020-02-02

Sekreterare
Helena Falk

Kontakta nämnden