Anslag: Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16

Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

95-112

Period när anslaget finns publicerat

2020-12-28 till 2021-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk