Anslag: Valnämnden 2021-02-16

Protokollet är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Valnämnden


Sammanträdesdatum
2021-02-16


Paragrafer i protokollet som justerats
§ 1 - 8


Period när anslaget finns publicerat
2021-02-19 – 2021-03-13


Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

 

Protokoll från valnämnden

 

Kontakta nämnden