Anslag utbildningsnämnden

Protokoll utbildningsnämnden

Styrelse eller nämnd
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-29 

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 119-135

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-07 till och med 2021-10-29

Förvaringsplats för anslag/bevis
Utbildningskansliet

Protokoll utbildningsnämnden

Kontakta nämnden