Anslag: utbildningsnämnden 2021-04-14

Protokollet från utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-14 är justerat

Styrelse eller nämnd
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-14 

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 56-60

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-19 till 2021-05-11

Förvaringsplats för anslag/bevis
Stora södergatan 47, Lund

Protokoll från utbildningsnämnden  

Kontakta nämnden