Anslag: Utbildningsnämnden 2021-03-24

Utbildningsnämndens protokoll är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer i protokollet som har justerats

§ 40-56

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-01 till 2021-04-22

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll Utbildningsnämnden

Utbildningskansliet, Stora Södergatan 47, Lund

Kontakta nämnden