Anslag: Utbildningsnämnden 2020-11-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2020-11-11

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 11-26

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-10

Förvaringsplats för anslag/bevis
Utbildningskansliet, Stora Södergatan 47, Lund

Kontakta nämndsekreteraren