Anslag: Tekniska nämnden 2021-08-25

Protokollet från tekniska nämnden 2021-08-25 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-25

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 269–295, varav 273-274 och 279 är omedelbart justerade

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-09 till 2021-10-01

Förvaringsplats för anslag/bevis
Tekniska förvaltningen

Kontakta