Anslag: Tekniska nämnden 2020-11-18

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-18

Paragrafer
§ 321

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-11

Förvaringsplats för anslag
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden