Anslag: Socialnämndens protokoll 2021-04-21

Socialnämndens protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndent

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer i protokollet som justerats

53-69

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-27 -2021-05-18

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott (detta är en länk till Meetings)

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)