Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-09-06

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Paragrafer i protokollet som justerats

407-424

Period när anslaget finns publicerat

2021-09-07 till 2021-09-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)