Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-08-30

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Paragrafer i protokollet som justerats

394-406

Period när anslaget finns publicerat

2021-08-31 - 2021-09-21

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)