Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-06-07

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer i protokollet som justerats

261-277

Period när anslaget finns publicerat

2021-06-08 - 2021-06-29

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)