Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-05-17

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Paragrafer i protokollet som justerats

236-252

Period när anslaget finns publicerat

2021-05-18 - 2021-06-08

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)