Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-05-03

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Paragrafer i protokollet som justerats

209-220

Period när anslaget finns publicerat

2021-05-04 till 2021-05-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)