Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-04-26

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Paragrafer i protokollet som justerats

186-208

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-27 till 2021-05-18

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden