Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-04-19

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer i protokollet som justerats

174-185

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-20 till 2021-05-11

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden