Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-04-06

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-06

Paragrafer i protokollet som justerats

153-162

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-07 - 2021-04-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden