Anslag Socialnämndens myndighetsutskott 2021-03-29

Socialnämndens myndighetsutskott protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Paragrafer i protokollet som justerats

136-152

Period när anslaget finns publicerat

2021-03-30 - 2021-04-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)