Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-02-22

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021 02-22

Paragrafer i protokollet som justerats

78-89

Period när anslaget finns publicerat

2021-02-23 till 2021-03-16

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)