Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2021-01-11

Protokollet från socialnämndens myndighetsutskott är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021 01-11

Paragrafer i protokollet som justerats

2-20

Period när anslaget finns publicerat

2021-01-12 till 2021-02-02

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden