Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-12-14

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Paragrafer i protokollet som justerats

576-592

Period när anslaget finns publicerat

2020-12-15 till 2021-01-05

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)