Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-11-16

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Paragrafer i protokollet som justerat

531-544

Period när anslaget finns publicerat

2020-11-17 till 2020-12-08

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)