Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-10-12

Protokollet från socialnämndens myndighetsutskott är justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 473-485

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-13 till 2020-11-03

Förvaringsplats för anslag /bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund