Anslag: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-10-05

Protokollet från socialnämndens myndighetsutskotts är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-05

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 464-472

Period när anslaget finns publicerat
2020-10-06 till 2020-10-27

Förvaringsplats för anslag/bevis
Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden

socialforvaltningen@lund.se