Anslag: Socialnämnden 2021-02-17

Socialnämndens protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021 02-17

Paragrafer i protokollet som justerats

22-37

Period när anslaget finns publicerat

2021-02-23 -2021-03-16

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott (detta är en länk till Meetings)

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)