Anslag Socialnämnden 2020-12-09

Socialnämndens protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Paragrafer i protokollet som justerat

179-202

Period när anslaget finns publicerat

2020-12-15 till 2021-01-05

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott (detta är en länk till Meetings)

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)