Anslag: Socialnämnden 2020-11-11

Socialnämndens protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Socialnämndent

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Paragrafer i protokollet som justerats

160-178

Period när anslaget finns publicerat

2020-11-17 till 2020-12-08

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från socialnämnden (detta är en länk till Meetings)

Kontakta nämnden (detta är en mejllänk)