Anslag: Servicenämndens presidium 2021-05-31

Protokollet från servicenämndens presidium är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Servicenämndens presidium

Sammanträdesdatum
2021-05-31

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 1

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-01 till 2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet
Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden