Anslag: servicenämnden 2021-08-25 § 47 och 49-54

Protokollet från servicenämndens sammanträde 2021-08-25 gällande § 47 och 49-54 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Servicenämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-25

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 47 och 49-54

Period när anslaget finns publicerat
2021-08-31 till 2021-09-22

Förvaringsplats för anslag/bevis
Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden