Anslag: Servicenämnden 2021-02-10

Protokollet från servicenämnden är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 8-16

Protokoll från servicenämnden 2021-02-10

Period när anslaget finns publicerat

2021-02-16 - 2021-03-10

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden