Anslag: Renhållningsstyrelsen 2021-04-20

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Renhållningsstyrelsen


Sammanträdesdatum
2021-04-20


Paragrafer i protokollet som justerats
§ 34-40


Period när anslaget finns publicerat
2021-04-28 till 2021-05-20


Förvaringsplats för anslag/bevis
Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Protokoll från Renhållningsstyrelsens sammanträde

Kontakta nämnden