Anslag: Överförmyndarnämnden 2021-10-06

Protokollet från överförmyndarnämnden är nu justerat.

Beslutande organ
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 125-140

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-10-06

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-08 till 2021-10-30

Förvaringsplats för anslag
Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8, Lund

Kontakta nämnden