Anslag: Överförmyndarnämnden 2021-04-14

Protokollet från överförmyndarnämnden är nu justerat.

Beslutande organ
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 35-78

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-04-14

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-20 till 2021-05-12

Förvaringsplats för anslag
Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8, Lund

Kontakta nämnden