Anslag: Överförmyndarnämnden 2021-02-10

Protokollet från överförmyndarnämnden är nu justerat.

Beslutande organ
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-10

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 16-21

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-02-10

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-15 till 2021-03-08

Förvaringsplats för anslag
Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8, Lund

Kontakta nämnden