Anslag: Överförmyndarnämnden 2020-11-18

Protokollet från överförmyndarnämnden är nu justerat

Beslutande organ
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-18

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 175-189

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-11

Förvaringsplats för anslag
Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8, Lund

Länk till protokollet

 

Kontakta nämnden