Anslag: Miljönämndens presidieutskott 2021-05-03

Protokollet från Miljönämndens presidieutskott 2021-05-03 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Miljönämndens presidieutskott 

Sammanträdesdatum
2021-05-03

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 1-2

Period när anslaget finns publicerat
2021-05-04 till 2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet
Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Anna Kristensen