Anslag: Miljönämnden 2020-11-12

Protokoll från miljönämndens sammanträde den 12 november är nu justerat.

Beslutande organ
Miljönämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-12

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 80-89

Protokoll från miljönämnden

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-17 till 2020-12-09

Förvaringsplats för anslag
Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Anna Kristensen