Anslag: Miljönämnden 2020-10-08

Protokollet från miljönämndens sammanträde den 8 oktober är nu justerat

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

69-79

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-10-09

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-10-31

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Kristensen