Anslag: Kommunstyrelsens      upphandlingsutskott 2021-04-21

Protokollet från kommunstyrelsens upphandlingsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum
2021-04-21

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 26-33

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-28 till 2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden