Anslag: Kommunstyrelsens        upphandlingsutskott 2020-12-16

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 43-49

Period när anslaget finns publicerat 
2021-01-14 till 2021-02-05

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Emma Ehrenberg

Kontakta kommunkontoret