Anslag: Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2021-10-05

Protokollet från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-05

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 33-40

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-13 till 2021-11-04

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden