Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2021-06-07

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 35 - 42

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-10 till 2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden